FANDOM


Poniżej znajduje się lista wszystkich dostępnych parametrów. Wymagane jest podanie przynajmniej jednej listy, żeby navboks się pojawił. Poza tym wszystkie parametry są opcjonalne.

Główne

 • %title% – tytuł navboksa.
 • %links% – linki pojawiające się w po lewej stronie paska tytułowego.
  • Można tutaj używać wikiskładni.
  • Podanie %title% jest wymagane, aby się pojawiły.
 • %state% – czy navboks powinien domyślnie być zwinięty czy rozwinięty.
  • Wartości: %value_collapsed% lub %value_expanded% (wielkość liter bez znaczenia)
  • Puste lub niepoprawne wartości całkowicie wyłączą zwijanie.
  • Podanie %title% jest wymagane, aby zwijanie działało.
 • %above% i %below% – pola powyżej i poniżej sekcji oraz obrazów.
 • %limage% i %rimage% – pola wyświetlające się po obu stronach sekcji, najczęściej stosowane do wstawiania obrazów.
  • Można tutaj dodać cokolwiek, nie tylko obrazy.

Sekcje

Sekcje zawierają wszystkie listy o tym samym lub większym numerze, aż do następnej listy.

 • %header_n% – nagłówek sekcji.
  •  %n% – dowolna dodatnia liczba całkowita.
  • Wymagana przynajmniej jedna niepusta lista, aby sekcja się pojawiła.
 • %state_n% – czy sekcja powininna domyślnie być zwinięta czy rozwinięta.
  •  %n% – numer istniejącego nagłówka sekcji.
  • Wartości: %value_collapsed% lub %value_expanded% (wielkość liter bez znaczenia)
  • Puste lub niepoprawne wartości całkowicie wyłączą zwijanie.
 • %header_state% – jak wyżej, ale dotyczy wszystkich nagłówków
  • Wartości: %value_collapsed% lub %value_expanded% (wielkość liter bez znaczenia)
  • Puste lub niepoprawne wartości całkowicie wyłączą zwijanie.
  • Może być nadpisane przez %state_n%
 • %layout_n% – czy sekcja powinna domyślnie być zwinięta czy rozwinięta.
  •  %n% – dowolna dodatnia liczba całkowita.
  • Może być użyty bez %header_n%, aby stworzyć osobną sekcję bez nagłówka.
  • Wartości: %value_table_layout% lub %value_horizontal_layout% (wielkość liter bez znaczenia)
  • Puste lub niepoprawne wartości spowodują użycie domyślnej (%value_table_layout%).

Układ tabeli (%value_table_layout%)

Sytandardowy układ z listami i podlistami.

 • %limage_n% i %rimage_n% – pola wyświetlające się po obu stronach sekcji, najczęściej stosowane do wstawiania obrazów.
  •  %n% – numer istniejącego nagłówka sekcji.
  • Można tutaj dodać cokolwiek, nie tylko obrazy.

Układ poziomy (%value_horizontal_layout%)

Poziomy układ z listami w postaci kolumn. Podlisty nie są wspierane i będą traktowane jak zwykłe listy.

 • %perrow_n% – maksymalna liczba list na wiersz.
  •  %n% – numer istniejącej sekcji.
  • Wartości: dowolna liczba ponad 1.
  • Liczba kolumn ciągle jest ograniczona potrzebnym miejscem. Nie da się więcej niż na ile pozwoli flexbox.
 • %span_n% – rozpiętość danej listy.
  •  %n% – numer istniejącej listy.
  • Value: dowolna liczba między 0 a odpowiednim %perrow_n%

Listy

 • %list_n% – pojedynczy wiersz z listą linków.
  •  %n% – dowolna dodatnia liczba całkowita.
 • %group_n% – tytuł listy.
  •  %n% – numer istniejącej listy lub podlisty.

Podlisty pojawią się jako wpisy wewnątrz grupy o tym samym %n%.

 • %list_n_m% – pojedynczy wiersz z listą linków.
  •  %n% i %m% – dowolne dodatnie liczby całkowita.
 • %group_n_m% – tytuł podlisty.
  •  %n% and %m% – numery istniejącej podlisty.

Style

 • %navbox_class% i %navbox_style% – stosowane do głównego elementu navboksa.
 • %title_class% i %title_style% – stosowane do paska tytułu.
 • %base_class% i %base_style% – stosowane do wszystkich grup, podgrup, nagłówków sekcji, pól powyżej i poniżej zawartości.
 • %above_class% i %above_style% – stosowane do pola powyżej zawartości.
 • %below_class% i %below_style% – stosowane do pola poniżej zawartości.
 • %image_class% i %image_style% – stosowane do wszystkich pól z obrazami.
 • %limage_class% i %limage_style% – stosowane do głównego lewego pola obrazu.
 • %rimage_class% i %rimage_style% – stosowane do głównego prawego pola obrazu.
 • %header_class% i %header_style% – stosowane do wszystkich nagłówków sekcji.
 • %header_n_class% i %header_n_style% – stosowane do nagłówka sekcji o numerze %n%.
 • %limage_n_class% i %limage_n_style% – stosowane do lewego pola obrazu sekcji o numerze %n%.
 • %rimage_n_class% i %rimage_n_style% – stosowane do prawego pola obrazu sekcji o numerze %n%.
 • %group_class% i %group_style% – stosowane do wszystkich grup.
 • %subgroup_class% i %subgroup_style% – stosowane do wszystkich podgrup.
 • %group_n_class% i %group_n_style% – stosowane do grupy o numerze %n%.
 • %group_n_m_class% i %group_n_m_style% – stosowane do podgrupy okreśolnej numerami %n% i %m%.
 • %list_class% i %list_style% – stosowane do wszystkich list.
 • %list_n_class% i %list_n_style% – stosowane do listy o numerze %n%.
 • %list_n_m_class% i %list_n_m_style% – stosowane do podlisty okreśolnej numerami %n% and %m%.