FANDOM


-- W tym module znajdują się dane pochodzące bezpośrednio z serwerów Riot.
-- Są one automatycznie aktualizowane przez bota. Wszelkie zmiany zostaną nadpisane.
 
-- Żródło: https://developer.riotgames.com/docs/static-data
 
return {
  ['id'] = 103,
  ['key'] = 'Ahri',
  ['name'] = 'Ahri',
  ['title'] = 'Lisica o Dziewięciu Ogonach',
  ['name_en'] = 'Ahri',
  ['title_en'] = 'the Nine-Tailed Fox',
  ['info'] = {
    ['attack'] = 3,
    ['defense'] = 4,
    ['difficulty'] = 5,
    ['magic'] = 8
  },
  ['resource'] = 'Mana',
  ['resource_en'] = 'Mana',
  ['skills'] = {
    {
      ['key'] = 'AhriPassive',
      ['name'] = 'Kradzież Esencji',
      ['name_en'] = 'Essence Theft'
    },
    {
      ['key'] = 'AhriOrbofDeception',
      ['name'] = 'Zwodnicza Kula',
      ['name_en'] = 'Orb of Deception'
    },
    {
      ['key'] = 'AhriFoxFire',
      ['name'] = 'Ogniki',
      ['name_en'] = 'Fox-Fire'
    },
    {
      ['key'] = 'AhriSeduce',
      ['name'] = 'Urok',
      ['name_en'] = 'Charm'
    },
    {
      ['key'] = 'AhriTumble',
      ['name'] = 'Widmowa Szarża',
      ['name_en'] = 'Spirit Rush'
    }
  },
  ['skins'] = {
    'Ahri z Dynastii',
    'Ahri Północy',
    'Ahri Lisiego Ognia',
    'Ahri Gwiazda Popu',
    'Pretendentka Ahri',
    'Licealistka Ahri',
    'Arcade Ahri'
  },
  ['skins_en'] = {
    'Dynasty Ahri',
    'Midnight Ahri',
    'Foxfire Ahri',
    'Popstar Ahri',
    'Challenger Ahri',
    'Academy Ahri',
    'Arcade Ahri'
  },
  ['stats'] = {
    ['armor'] = {
      ['base'] = 20.88,
      ['level'] = 3.5
    },
    ['attackdamage'] = {
      ['base'] = 53.04,
      ['level'] = 3
    },
    ['attackrange'] = 550,
    ['attackspeed'] = {
      ['base'] = 0.66845,
      ['level'] = 2,
      ['offset'] = -0.065
    },
    ['crit'] = {
      ['base'] = 0,
      ['level'] = 0
    },
    ['hp'] = {
      ['base'] = 514.4,
      ['level'] = 80
    },
    ['hpregen'] = {
      ['base'] = 6.508,
      ['level'] = 0.6
    },
    ['movespeed'] = 330,
    ['mp'] = {
      ['base'] = 334,
      ['level'] = 50
    },
    ['mpregen'] = {
      ['base'] = 6,
      ['level'] = 0.8
    },
    ['spellblock'] = {
      ['base'] = 30,
      ['level'] = 0
    }
  },
  ['tags'] = {
    'Mage',
    'Assassin'
  },
  ['update'] = '7.3.1',
 
  -- Data above is updated by a bot.
  -- Any changes to it will be ignored next time it updates.
  -- Add custom values below.
 
}
 
-- [[Category:API modules]]

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.