FANDOM


-- W tym module znajdują się dane pochodzące bezpośrednio z serwerów Riot.
-- Są one automatycznie aktualizowane przez bota. Wszelkie zmiany zostaną nadpisane.
 
-- Żródło: https://developer.riotgames.com/docs/static-data
 
return {
  ['key'] = 'AhriSeduce',
  ['name'] = 'Urok',
  ['name_en'] = 'Charm',
  ['resource'] = 'pkt. many',
  ['cost'] = {
    85,
    85,
    85,
    85,
    85
  },
  ['cooldown'] = {
    12,
    12,
    12,
    12,
    12
  },
  ['range'] = {
    975,
    975,
    975,
    975,
    975
  },
  ['description'] = 'Ahri przesyła buziaka, który rani i rzuca urok na pierwszego wroga, którego napotka na swojej drodze, dzięki czemu podąża on ku niej całkiem bezbronny.',
  ['effect'] = {
    {
      60,
      95,
      130,
      165,
      200
    },
    {
      1,
      1.25,
      1.5,
      1.75,
      2
    }
  },
  ['maxrank'] = 5,
  ['update'] = '7.3.1',
  ['vars'] = {
    ['a1'] = {
      ['coeff'] = {
        0.5
      },
      ['link'] = 'spelldamage'
    }
  },
 
  -- Data above is updated by a bot.
  -- Any changes to it will be ignored next time it updates.
  -- Add custom values below.
 
}
 
-- [[Category:API modules]]

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.