FANDOM


-- W tym module znajdują się dane pochodzące bezpośrednio z serwerów Riot.
-- Są one automatycznie aktualizowane przez bota. Wszelkie zmiany zostaną nadpisane.
 
-- Żródło: https://developer.riotgames.com/docs/static-data
 
return {
  ['id'] = 84,
  ['key'] = 'Akali',
  ['name'] = 'Akali',
  ['title'] = 'Pięść Cienia',
  ['name_en'] = 'Akali',
  ['title_en'] = 'the Fist of Shadow',
  ['info'] = {
    ['attack'] = 5,
    ['defense'] = 3,
    ['difficulty'] = 7,
    ['magic'] = 8
  },
  ['resource'] = 'Energia',
  ['resource_en'] = 'Energy',
  ['skills'] = {
    {
      ['key'] = 'AkaliPassive',
      ['name'] = 'Bliźniacze Techniki',
      ['name_en'] = 'Twin Disciplines'
    },
    {
      ['key'] = 'AkaliMota',
      ['name'] = 'Znak Zabójcy',
      ['name_en'] = 'Mark of the Assassin'
    },
    {
      ['key'] = 'AkaliSmokeBomb',
      ['name'] = 'Osłona Zmierzchu',
      ['name_en'] = 'Twilight Shroud'
    },
    {
      ['key'] = 'AkaliShadowSwipe',
      ['name'] = 'Cięcie Półksiężyca',
      ['name_en'] = 'Crescent Slash'
    },
    {
      ['key'] = 'AkaliShadowDance',
      ['name'] = 'Taniec Cienia',
      ['name_en'] = 'Shadow Dance'
    }
  },
  ['skins'] = {
    'Żądląca Akali',
    'Szkarłatna Akali',
    'Piłkarska Akali',
    'Pielęgniarka Akali',
    'Akali Krwawego Księżyca',
    'Akali Srebrnego Kła',
    'Akali Łowczyni Głów',
    'Akali Mistrzyni Sushi'
  },
  ['skins_en'] = {
    'Stinger Akali',
    'Crimson Akali',
    'All-star Akali',
    'Nurse Akali',
    'Blood Moon Akali',
    'Silverfang Akali',
    'Headhunter Akali',
    'Sashimi Akali'
  },
  ['stats'] = {
    ['armor'] = {
      ['base'] = 26.38,
      ['level'] = 3.5
    },
    ['attackdamage'] = {
      ['base'] = 58.376,
      ['level'] = 3.2
    },
    ['attackrange'] = 125,
    ['attackspeed'] = {
      ['base'] = 0.69444,
      ['level'] = 3.1,
      ['offset'] = -0.1
    },
    ['crit'] = {
      ['base'] = 0,
      ['level'] = 0
    },
    ['hp'] = {
      ['base'] = 587.8,
      ['level'] = 85
    },
    ['hpregen'] = {
      ['base'] = 8.342,
      ['level'] = 0.65
    },
    ['movespeed'] = 350,
    ['mp'] = {
      ['base'] = 200,
      ['level'] = 0
    },
    ['mpregen'] = {
      ['base'] = 50,
      ['level'] = 0
    },
    ['spellblock'] = {
      ['base'] = 32.1,
      ['level'] = 1.25
    }
  },
  ['tags'] = {
    'Assassin'
  },
  ['update'] = '7.3.1',
 
  -- Data above is updated by a bot.
  -- Any changes to it will be ignored next time it updates.
  -- Add custom values below.
 
}
 
-- [[Category:API modules]]

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.