FANDOM


-- W tym module znajdują się dane pochodzące bezpośrednio z serwerów Riot.
-- Są one automatycznie aktualizowane przez bota. Wszelkie zmiany zostaną nadpisane.
 
-- Żródło: https://developer.riotgames.com/docs/static-data
 
return {
  ['key'] = 'AkaliMota',
  ['name'] = 'Znak Zabójcy',
  ['name_en'] = 'Mark of the Assassin',
  ['resource'] = 'pkt. energii',
  ['cost'] = {
    60,
    60,
    60,
    60,
    60
  },
  ['cooldown'] = {
    6,
    5.5,
    5,
    4.5,
    4
  },
  ['range'] = {
    600,
    600,
    600,
    600,
    600
  },
  ['description'] = 'Akali rzuca kamą w przeciwnika, zadaje obrażenia magiczne i oznacza cel na 6 sekund. Zaatakowanie oznaczonego przeciwnika zużyje znak, zada dodatkowe obrażenia i odnowi energię.',
  ['effect'] = {
    {
      35,
      55,
      75,
      95,
      115
    },
    {
      45,
      70,
      95,
      120,
      145
    },
    {
      40,
      40,
      40,
      40,
      40
    },
    {
      6,
      6,
      6,
      6,
      6
    },
    {
      0,
      0,
      0,
      0,
      0
    },
    {
      0.4,
      0.4,
      0.4,
      0.4,
      0.4
    },
    {
      4,
      4,
      4,
      4,
      4
    }
  },
  ['maxrank'] = 5,
  ['update'] = '7.3.1',
  ['vars'] = {
    ['a1'] = {
      ['coeff'] = {
        0.4
      },
      ['link'] = 'spelldamage'
    },
    ['a2'] = {
      ['coeff'] = {
        0.5
      },
      ['link'] = 'spelldamage'
    }
  },
 
  -- Data above is updated by a bot.
  -- Any changes to it will be ignored next time it updates.
  -- Add custom values below.
 
}
 
-- [[Category:API modules]]

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.