FANDOM


-- W tym module znajdują się dane pochodzące bezpośrednio z serwerów Riot.
-- Są one automatycznie aktualizowane przez bota. Wszelkie zmiany zostaną nadpisane.
 
-- Żródło: https://developer.riotgames.com/docs/static-data
 
return {
  ['key'] = 'AkaliPassive',
  ['name'] = 'Bliźniacze Techniki',
  ['name_en'] = 'Twin Disciplines',
  ['description'] = 'Pierwsze dwa ataki Akali są wzmocnione. Pierwsze uderzenie uzdrawia ją, a drugie zadaje dodatkowe obrażenia magiczne. Bliźniacze Techniki automatycznie odnowią się same po krótkim czasie od użycia.',
  ['update'] = '7.1.1',
 
  -- Data above is updated by a bot.
  -- Any changes to it will be ignored next time it updates.
  -- Add custom values below.
 
}
 
-- [[Category:API modules]]

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.