FANDOM


-- W tym module znajdują się dane pochodzące bezpośrednio z serwerów Riot.
-- Są one automatycznie aktualizowane przez bota. Wszelkie zmiany zostaną nadpisane.
 
-- Żródło: https://developer.riotgames.com/docs/static-data
 
return {
  ['key'] = 'AkaliShadowSwipe',
  ['name'] = 'Cięcie Półksiężyca',
  ['name_en'] = 'Crescent Slash',
  ['resource'] = 'pkt. energii',
  ['cost'] = {
    60,
    55,
    50,
    45,
    40
  },
  ['cooldown'] = {
    5,
    4.5,
    4,
    3.5,
    3
  },
  ['range'] = {
    300,
    300,
    300,
    300,
    300
  },
  ['description'] = 'Akali wykonuje zamach kamami, zadając obrażenia zależne od jej dodatkowych obrażeń od ataku i mocy umiejętności. Czas odnowienia Cięcia Półksiężyca jest krótszy, kiedy umiejętność zabije jakąś jednostkę.',
  ['effect'] = {
    {
      70,
      100,
      130,
      160,
      190
    },
    {
      1,
      1,
      1,
      1,
      1
    },
    {
      60,
      60,
      60,
      60,
      60
    }
  },
  ['maxrank'] = 5,
  ['update'] = '7.3.1',
  ['vars'] = {
    ['a1'] = {
      ['coeff'] = {
        0.6
      },
      ['link'] = 'spelldamage'
    },
    ['a2'] = {
      ['coeff'] = {
        0.8
      },
      ['link'] = 'bonusattackdamage'
    }
  },
 
  -- Data above is updated by a bot.
  -- Any changes to it will be ignored next time it updates.
  -- Add custom values below.
 
}
 
-- [[Category:API modules]]

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.