FANDOM


-- W tym module znajdują się dane pochodzące bezpośrednio z serwerów Riot.
-- Są one automatycznie aktualizowane przez bota. Wszelkie zmiany zostaną nadpisane.
 
-- Żródło: https://developer.riotgames.com/docs/static-data
 
return {
  ['key'] = 'AkaliSmokeBomb',
  ['name'] = 'Osłona Zmierzchu',
  ['name_en'] = 'Twilight Shroud',
  ['resource'] = 'pkt. energii',
  ['cost'] = {
    60,
    55,
    50,
    45,
    40
  },
  ['cooldown'] = {
    20,
    20,
    20,
    20,
    20
  },
  ['range'] = {
    270,
    270,
    270,
    270,
    270
  },
  ['description'] = 'Akali przenosi się w pobliskie miejsce, pozostawiając w poprzednim miejscu zasłonę dymną. Znajdując się wewnątrz zasłony, Akali staje się niewidzialna i zyskuje zwiększoną prędkość ruchu. Wykonanie ataku lub użycie umiejętności na chwilę ją ujawni. Znajdujący się wewnątrz zasłony wrogowie zostają spowolnieni.',
  ['effect'] = {
    {
      425,
      425,
      425,
      425,
      425
    },
    {
      8,
      8,
      8,
      8,
      8
    },
    {
      14,
      18,
      22,
      26,
      30
    },
    {
      250,
      250,
      250,
      250,
      250
    },
    {
      0,
      0,
      0,
      0,
      0
    },
    {
      20,
      40,
      60,
      80,
      100
    },
    {
      1,
      1,
      1,
      1,
      1
    },
    {
      0.5,
      0.5,
      0.5,
      0.5,
      0.5
    }
  },
  ['maxrank'] = 5,
  ['update'] = '7.3.1',
 
  -- Data above is updated by a bot.
  -- Any changes to it will be ignored next time it updates.
  -- Add custom values below.
 
}
 
-- [[Category:API modules]]

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.