FANDOM


-- W tym module znajdują się dane pochodzące bezpośrednio z serwerów Riot.
-- Są one automatycznie aktualizowane przez bota. Wszelkie zmiany zostaną nadpisane.
 
-- Żródło: https://developer.riotgames.com/docs/static-data
 
return {
  ['id'] = 32,
  ['key'] = 'Amumu',
  ['name'] = 'Amumu',
  ['title'] = 'Smutna Mumia',
  ['name_en'] = 'Amumu',
  ['title_en'] = 'the Sad Mummy',
  ['info'] = {
    ['attack'] = 2,
    ['defense'] = 6,
    ['difficulty'] = 3,
    ['magic'] = 8
  },
  ['resource'] = 'Mana',
  ['resource_en'] = 'Mana',
  ['skills'] = {
    {
      ['key'] = 'AmumuPassive',
      ['name'] = 'Przeklęty Dotyk',
      ['name_en'] = 'Cursed Touch'
    },
    {
      ['key'] = 'BandageToss',
      ['name'] = 'Rzut Bandażem',
      ['name_en'] = 'Bandage Toss'
    },
    {
      ['key'] = 'AuraofDespair',
      ['name'] = 'Rozpacz',
      ['name_en'] = 'Despair'
    },
    {
      ['key'] = 'Tantrum',
      ['name'] = 'Histeria',
      ['name_en'] = 'Tantrum'
    },
    {
      ['key'] = 'CurseoftheSadMummy',
      ['name'] = 'Klątwa Smutnej Mumii',
      ['name_en'] = 'Curse of the Sad Mummy'
    }
  },
  ['skins'] = {
    'Faraon Amumu',
    'Amumu z Vancouver',
    'Emumu',
    'Oddany Amumu',
    'Niedoszły Król Balu Amumu',
    'Mały Rycerz Amumu',
    'Smutny Robot Amumu',
    'Amumu Niespodzianka'
  },
  ['skins_en'] = {
    'Pharaoh Amumu',
    'Vancouver Amumu',
    'Emumu',
    'Re-Gifted Amumu',
    'Almost-Prom King Amumu',
    'Little Knight Amumu',
    'Sad Robot Amumu',
    'Surprise Party Amumu'
  },
  ['stats'] = {
    ['armor'] = {
      ['base'] = 23.544,
      ['level'] = 3.8
    },
    ['attackdamage'] = {
      ['base'] = 53.384,
      ['level'] = 3.8
    },
    ['attackrange'] = 125,
    ['attackspeed'] = {
      ['base'] = 0.63776,
      ['level'] = 2.18,
      ['offset'] = -0.02
    },
    ['crit'] = {
      ['base'] = 0,
      ['level'] = 0
    },
    ['hp'] = {
      ['base'] = 613.12,
      ['level'] = 84
    },
    ['hpregen'] = {
      ['base'] = 8.878,
      ['level'] = 0.85
    },
    ['movespeed'] = 335,
    ['mp'] = {
      ['base'] = 287.2,
      ['level'] = 40
    },
    ['mpregen'] = {
      ['base'] = 7.382,
      ['level'] = 0.525
    },
    ['spellblock'] = {
      ['base'] = 32.1,
      ['level'] = 1.25
    }
  },
  ['tags'] = {
    'Tank',
    'Mage'
  },
  ['update'] = '7.3.1',
 
  -- Data above is updated by a bot.
  -- Any changes to it will be ignored next time it updates.
  -- Add custom values below.
 
}
 
-- [[Category:API modules]]

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.