FANDOM


-- W tym module znajdują się dane pochodzące bezpośrednio z serwerów Riot.
-- Są one automatycznie aktualizowane przez bota. Wszelkie zmiany zostaną nadpisane.
 
-- Żródło: https://developer.riotgames.com/docs/static-data
 
return {
  ['key'] = 'Crystallize',
  ['name'] = 'Krystalizacja',
  ['name_en'] = 'Crystallize',
  ['resource'] = 'pkt. many',
  ['cost'] = {
    70,
    70,
    70,
    70,
    70
  },
  ['cooldown'] = {
    17,
    17,
    17,
    17,
    17
  },
  ['range'] = {
    1000,
    1000,
    1000,
    1000,
    1000
  },
  ['description'] = 'Anivia zamraża wilgoć w powietrzu, tworząc lodową ścianę blokującą ruchy. Ściana utrzymuje się tylko przez chwilę, po czym topnieje.',
  ['effect'] = {
    {
      5,
      5,
      5,
      5,
      5
    },
    {
      400,
      500,
      600,
      700,
      800
    },
    {
      4,
      5,
      6,
      7,
      8
    },
    {
      120,
      120,
      120,
      120,
      120
    },
    {
      250,
      250,
      250,
      250,
      250
    }
  },
  ['maxrank'] = 5,
  ['update'] = '7.3.1',
 
  -- Data above is updated by a bot.
  -- Any changes to it will be ignored next time it updates.
  -- Add custom values below.
 
}
 
-- [[Category:API modules]]

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.