FANDOM


-- W tym module znajdują się dane pochodzące bezpośrednio z serwerów Riot.
-- Są one automatycznie aktualizowane przez bota. Wszelkie zmiany zostaną nadpisane.
 
-- Żródło: https://developer.riotgames.com/docs/static-data
 
return {
  ['key'] = 'InfernalGuardian',
  ['name'] = 'Przywołanie: Tibbers',
  ['name_en'] = 'Summon: Tibbers',
  ['resource'] = 'pkt. many',
  ['cost'] = {
    100,
    100,
    100
  },
  ['cooldown'] = {
    120,
    100,
    80
  },
  ['range'] = {
    600,
    600,
    600
  },
  ['description'] = 'Annie przywołuje do życia swojego niedźwiedzia, Tibbersa, zadając obrażenia na danym obszarze. Tibbers potrafi atakować, a ponadto podpala przeciwników, którzy znajdują się koło niego.',
  ['effect'] = {
    {
      150,
      275,
      400
    },
    {
      10,
      15,
      20
    },
    {
      50,
      75,
      100
    },
    {
      -0.1,
      -0.1,
      -0.1
    },
    {
      1,
      1,
      1
    },
    {
      3,
      3,
      3
    },
    {
      30,
      50,
      70
    },
    {
      0,
      900,
      1800
    },
    {
      0.15,
      0.15,
      0.15
    },
    {
      1200,
      2100,
      3000
    }
  },
  ['maxrank'] = 3,
  ['update'] = '7.3.1',
  ['vars'] = {
    ['a1'] = {
      ['coeff'] = {
        0.65
      },
      ['link'] = 'spelldamage'
    },
    ['a2'] = {
      ['coeff'] = {
        0.1
      },
      ['link'] = 'spelldamage'
    }
  },
 
  -- Data above is updated by a bot.
  -- Any changes to it will be ignored next time it updates.
  -- Add custom values below.
 
}
 
-- [[Category:API modules]]

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.