FANDOM


-- W tym module znajdują się dane pochodzące bezpośrednio z serwerów Riot.
-- Są one automatycznie aktualizowane przez bota. Wszelkie zmiany zostaną nadpisane.
 
-- Żródło: https://developer.riotgames.com/docs/static-data
 
return {
  ['key'] = 'AsheQ',
  ['name'] = 'Skupienie Tropicielki',
  ['name_en'] = 'Ranger\'s Focus',
  ['resource'] = 'pkt. many, {{ e2 }} ład. Skupienia',
  ['cost'] = {
    50,
    50,
    50,
    50,
    50
  },
  ['cooldown'] = {
    0,
    0,
    0,
    0,
    0
  },
  ['range'] = {
    400,
    400,
    400,
    400,
    400
  },
  ['description'] = 'Ashe generuje Skupienie podczas atakowania. Na maksymalnym poziomie Skupienia, Ashe może użyć Skupienia Tropicielki, które zużywa wszystkie ładunki Skupienia, tymczasowo zwiększa jej prędkość ataku, oraz przekształca jej podstawowe ataki w serię potężnych ataków.',
  ['effect'] = {
    {
      4,
      4,
      4,
      4,
      4
    },
    {
      4,
      4,
      4,
      4,
      4
    },
    {
      4,
      4,
      4,
      4,
      4
    },
    {
      20,
      25,
      30,
      35,
      40
    },
    {
      0.21,
      0.22,
      0.23,
      0.24,
      0.25
    },
    {
      1.05,
      1.1,
      1.15,
      1.2,
      1.25
    },
    {
      1,
      1,
      1,
      1,
      1
    },
    {
      1,
      1,
      1,
      1,
      1
    },
    {
      1,
      1,
      1,
      1,
      1
    }
  },
  ['maxrank'] = 5,
  ['update'] = '7.3.1',
 
  -- Data above is updated by a bot.
  -- Any changes to it will be ignored next time it updates.
  -- Add custom values below.
 
}
 
-- [[Category:API modules]]

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.