FANDOM


-- W tym module znajdują się dane pochodzące bezpośrednio z serwerów Riot.
-- Są one automatycznie aktualizowane przez bota. Wszelkie zmiany zostaną nadpisane.
 
-- Żródło: https://developer.riotgames.com/docs/static-data
 
return {
  ['key'] = 'AsheSpiritOfTheHawk',
  ['name'] = 'Sokole Oko',
  ['name_en'] = 'Hawkshot',
  ['resource'] = 'Darmowa',
  ['cost'] = {
    0,
    0,
    0,
    0,
    0
  },
  ['cooldown'] = {
    5,
    5,
    5,
    5,
    5
  },
  ['range'] = {
    25000,
    25000,
    25000,
    25000,
    25000
  },
  ['description'] = 'Ashe może wysłać ducha sokoła do dowolnego miejsca na mapie, w celu rozpoznania terenu.',
  ['effect'] = {
    {
      3,
      3,
      3,
      3,
      3
    },
    {
      50,
      90,
      130,
      170,
      210
    },
    {
      25000,
      25000,
      25000,
      25000,
      25000
    },
    {
      5,
      5,
      5,
      5,
      5
    }
  },
  ['maxrank'] = 5,
  ['update'] = '7.3.1',
 
  -- Data above is updated by a bot.
  -- Any changes to it will be ignored next time it updates.
  -- Add custom values below.
 
}
 
-- [[Category:API modules]]

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.