FANDOM


-- W tym module znajdują się dane pochodzące bezpośrednio z serwerów Riot.
-- Są one automatycznie aktualizowane przez bota. Wszelkie zmiany zostaną nadpisane.
 
-- Żródło: https://developer.riotgames.com/docs/static-data
 
return {
  ['key'] = 'AurelionSolE',
  ['name'] = 'Legendarna Kometa',
  ['name_en'] = 'Comet of Legend',
  ['resource'] = 'pkt. many',
  ['cost'] = {
    60,
    60,
    60,
    60,
    60
  },
  ['cooldown'] = {
    60,
    55,
    50,
    45,
    40
  },
  ['range'] = {
    3000,
    4000,
    5000,
    6000,
    7000
  },
  ['description'] = 'Aurelion Sol zyskuje prędkość ruchu, poruszając się nieprzerwanie w tym samym kierunku. Może również oderwać się od ziemi i odlecieć na dużą odległość.',
  ['effect'] = {
    {
      5,
      6,
      7,
      8,
      9
    },
    {
      25,
      30,
      35,
      40,
      45
    },
    {
      3000,
      4000,
      5000,
      6000,
      7000
    },
    {
      600,
      600,
      600,
      600,
      600
    }
  },
  ['maxrank'] = 5,
  ['update'] = '7.3.1',
 
  -- Data above is updated by a bot.
  -- Any changes to it will be ignored next time it updates.
  -- Add custom values below.
 
}
 
-- [[Category:API modules]]

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.