FANDOM


-- W tym module znajdują się dane pochodzące bezpośrednio z serwerów Riot.
-- Są one automatycznie aktualizowane przez bota. Wszelkie zmiany zostaną nadpisane.
 
-- Żródło: https://developer.riotgames.com/docs/static-data
 
return {
  ['key'] = 'AurelionSolQ',
  ['name'] = 'Gwiezdna Fala',
  ['name_en'] = 'Starsurge',
  ['resource'] = 'pkt. many',
  ['cost'] = {
    60,
    70,
    80,
    90,
    100
  },
  ['cooldown'] = {
    10,
    10,
    10,
    10,
    10
  },
  ['range'] = {
    1075,
    1075,
    1075,
    1075,
    1075
  },
  ['description'] = 'Aurelion Sol tworzy powiększający się dysk, który wybucha, kiedy zbytnio oddali się od niego, ogłuszając i zadając obrażenia wrogom.',
  ['effect'] = {
    {
      70,
      110,
      150,
      190,
      230
    },
    {
      10,
      10,
      10,
      10,
      10
    },
    {
      20,
      20,
      20,
      20,
      20
    },
    {
      1.1,
      1.2,
      1.3,
      1.4,
      1.5
    }
  },
  ['maxrank'] = 5,
  ['update'] = '7.3.1',
  ['vars'] = {
    ['a1'] = {
      ['coeff'] = {
        0.65
      },
      ['link'] = 'spelldamage'
    }
  },
 
  -- Data above is updated by a bot.
  -- Any changes to it will be ignored next time it updates.
  -- Add custom values below.
 
}
 
-- [[Category:API modules]]

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.