FANDOM


-- W tym module znajdują się dane pochodzące bezpośrednio z serwerów Riot.
-- Są one automatycznie aktualizowane przez bota. Wszelkie zmiany zostaną nadpisane.
 
-- Żródło: https://developer.riotgames.com/docs/static-data
 
return {
  ['key'] = 'AurelionSolW',
  ['name'] = 'Astralna Ekspansja',
  ['name_en'] = 'Celestial Expansion',
  ['resource'] = 'pkt. many plus {{ e3 }} pkt. many na sekundę',
  ['cost'] = {
    40,
    40,
    40,
    40,
    40
  },
  ['cooldown'] = {
    6,
    5.5,
    5,
    4.5,
    4
  },
  ['range'] = {
    600,
    600,
    600,
    600,
    600
  },
  ['description'] = 'Aurelion Sol poszerza orbitę swych gwiazd oraz zwiększa ich obrażenia.',
  ['effect'] = {
    {
      150,
      150,
      150,
      150,
      150
    },
    {
      5,
      10,
      15,
      20,
      25
    },
    {
      22,
      24,
      26,
      28,
      30
    }
  },
  ['maxrank'] = 5,
  ['update'] = '7.3.1',
 
  -- Data above is updated by a bot.
  -- Any changes to it will be ignored next time it updates.
  -- Add custom values below.
 
}
 
-- [[Category:API modules]]

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.