FANDOM


-- W tym module znajdują się dane pochodzące bezpośrednio z serwerów Riot.
-- Są one automatycznie aktualizowane przez bota. Wszelkie zmiany zostaną nadpisane.
 
-- Żródło: https://developer.riotgames.com/docs/static-data
 
return {
  ['key'] = 'AzirEWrapper',
  ['name'] = 'Ruchome Piaski',
  ['name_en'] = 'Shifting Sands',
  ['resource'] = 'pkt. many',
  ['cost'] = {
    60,
    60,
    60,
    60,
    60
  },
  ['cooldown'] = {
    0,
    0,
    0,
    0,
    0
  },
  ['range'] = {
    1100,
    1100,
    1100,
    1100,
    1100
  },
  ['description'] = 'Azir rzuca się w kierunku jednego ze swoich piaskowych żołnierzy, zadając trafionym wrogom obrażenia. Jeśli Azir trafi wrogiego bohatera, zyskuje tarczę.',
  ['effect'] = {
    {
      0.5,
      0.5,
      0.5,
      0.5,
      0.5
    },
    {
      19,
      18,
      17,
      16,
      15
    },
    {
      60,
      90,
      120,
      150,
      180
    },
    {
      80,
      120,
      160,
      200,
      240
    },
    {
      -0.5,
      -0.6,
      -0.7,
      -0.8,
      -0.9
    },
    {
      4,
      4,
      4,
      4,
      4
    },
    {
      1100,
      1100,
      1100,
      1100,
      1100
    },
    {
      60,
      60,
      60,
      60,
      60
    },
    {
      0.15,
      0.15,
      0.15,
      0.15,
      0.15
    }
  },
  ['maxrank'] = 5,
  ['update'] = '7.3.1',
  ['vars'] = {
    ['a1'] = {
      ['coeff'] = {
        0.4
      },
      ['link'] = 'spelldamage'
    }
  },
 
  -- Data above is updated by a bot.
  -- Any changes to it will be ignored next time it updates.
  -- Add custom values below.
 
}
 
-- [[Category:API modules]]

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.