FANDOM


-- W tym module znajdują się dane pochodzące bezpośrednio z serwerów Riot.
-- Są one automatycznie aktualizowane przez bota. Wszelkie zmiany zostaną nadpisane.
 
-- Żródło: https://developer.riotgames.com/docs/static-data
 
return {
  ['key'] = 'AzirW',
  ['name'] = 'Powstańcie!',
  ['name_en'] = 'Arise!',
  ['resource'] = 'pkt. many',
  ['cost'] = {
    40,
    40,
    40,
    40,
    40
  },
  ['cooldown'] = {
    0,
    0,
    0,
    0,
    0
  },
  ['range'] = {
    450,
    450,
    450,
    450,
    450
  },
  ['description'] = 'Azir przywołuje piaskowego żołnierza, który atakuje za niego pobliskie cele, co zastępuje jego podstawowy atak na znajdujące się w zasięgu żołnierza cele. Wojskowi zadają obrażenia magiczne wrogom w linii. Powstańcie! zapewnia również bierną premię do prędkości ataku Azira i jego Piaskowych Żołnierzy.',
  ['effect'] = {
    {
      9,
      9,
      9,
      9,
      9
    },
    {
      12,
      11,
      10,
      9,
      8
    },
    {
      20,
      30,
      40,
      50,
      60
    },
    {
      40,
      40,
      40,
      40,
      40
    },
    {
      1.5,
      1.5,
      1.5,
      1.5,
      1.5
    }
  },
  ['maxrank'] = 5,
  ['update'] = '7.3.1',
  ['vars'] = {
    ['a1'] = {
      ['coeff'] = {
        0.6
      },
      ['link'] = 'spelldamage'
    }
  },
 
  -- Data above is updated by a bot.
  -- Any changes to it will be ignored next time it updates.
  -- Add custom values below.
 
}
 
-- [[Category:API modules]]

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.