FANDOM


-- W tym module znajdują się dane pochodzące bezpośrednio z serwerów Riot.
-- Są one automatycznie aktualizowane przez bota. Wszelkie zmiany zostaną nadpisane.
 
-- Żródło: https://developer.riotgames.com/docs/static-data
 
return {
  ['key'] = 'BardQ',
  ['name'] = 'Kosmiczne Uwiązanie',
  ['name_en'] = 'Cosmic Binding',
  ['resource'] = 'pkt. many',
  ['cost'] = {
    60,
    60,
    60,
    60,
    60
  },
  ['cooldown'] = {
    11,
    10,
    9,
    8,
    7
  },
  ['range'] = {
    25000,
    25000,
    25000,
    25000,
    25000
  },
  ['description'] = 'Bard wystrzeliwuje pocisk, który spowalnia pierwszego trafionego wroga, a następnie leci dalej. Jeżeli trafi w ścianę, ogłusza pierwszy cel. Jeżeli trafi w drugiego wroga, ogłusza oba cele.',
  ['effect'] = {
    {
      80,
      125,
      170,
      215,
      260
    },
    {
      1,
      1.2,
      1.4,
      1.6,
      1.8
    },
    {
      60,
      60,
      60,
      60,
      60
    },
    {
      1,
      1.2,
      1.4,
      1.6,
      1.8
    }
  },
  ['maxrank'] = 5,
  ['update'] = '7.3.1',
  ['vars'] = {
    ['a1'] = {
      ['coeff'] = {
        0.65
      },
      ['link'] = 'spelldamage'
    }
  },
 
  -- Data above is updated by a bot.
  -- Any changes to it will be ignored next time it updates.
  -- Add custom values below.
 
}
 
-- [[Category:API modules]]

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.