FANDOM


-- W tym module znajdują się dane pochodzące bezpośrednio z serwerów Riot.
-- Są one automatycznie aktualizowane przez bota. Wszelkie zmiany zostaną nadpisane.
 
-- Żródło: https://developer.riotgames.com/docs/static-data
 
return {
  ['id'] = 53,
  ['key'] = 'Blitzcrank',
  ['name'] = 'Blitzcrank',
  ['title'] = 'Wielki Golem Parowy',
  ['name_en'] = 'Blitzcrank',
  ['title_en'] = 'the Great Steam Golem',
  ['info'] = {
    ['attack'] = 4,
    ['defense'] = 8,
    ['difficulty'] = 4,
    ['magic'] = 5
  },
  ['resource'] = 'Mana',
  ['resource_en'] = 'Mana',
  ['skills'] = {
    {
      ['key'] = 'BlitzcrankPassive',
      ['name'] = 'Bariera Many',
      ['name_en'] = 'Mana Barrier'
    },
    {
      ['key'] = 'RocketGrab',
      ['name'] = 'Rakietowy Chwyt',
      ['name_en'] = 'Rocket Grab'
    },
    {
      ['key'] = 'Overdrive',
      ['name'] = 'Zwiększone Obroty',
      ['name_en'] = 'Overdrive'
    },
    {
      ['key'] = 'PowerFist',
      ['name'] = 'Pięść Mocy',
      ['name_en'] = 'Power Fist'
    },
    {
      ['key'] = 'StaticField',
      ['name'] = 'Pole Statyczne',
      ['name_en'] = 'Static Field'
    }
  },
  ['skins'] = {
    'Zardzewiały Blitzcrank',
    'Blitzcrank Bramkarz',
    'Blitzcrank Bokser',
    'Blitzcrank z Piltover Customs',
    'Na Pewno Nie Blitzcrank',
    'iBlitzcrank',
    'Riot Blitzcrank',
    '',
    '',
    '',
    'Bojowy Boss Blitzcrank'
  },
  ['skins_en'] = {
    'Rusty Blitzcrank',
    'Goalkeeper Blitzcrank',
    'Boom Boom Blitzcrank',
    'Piltover Customs Blitzcrank',
    'Definitely Not Blitzcrank',
    'iBlitzcrank',
    'Riot Blitzcrank',
    '',
    '',
    '',
    'Battle Boss Blitzcrank'
  },
  ['stats'] = {
    ['armor'] = {
      ['base'] = 24.38,
      ['level'] = 4
    },
    ['attackdamage'] = {
      ['base'] = 61.54,
      ['level'] = 3.5
    },
    ['attackrange'] = 125,
    ['attackspeed'] = {
      ['base'] = 0.625,
      ['level'] = 1.13,
      ['offset'] = 0
    },
    ['crit'] = {
      ['base'] = 0,
      ['level'] = 0
    },
    ['hp'] = {
      ['base'] = 582.6,
      ['level'] = 95
    },
    ['hpregen'] = {
      ['base'] = 8.51,
      ['level'] = 0.75
    },
    ['movespeed'] = 325,
    ['mp'] = {
      ['base'] = 267.2,
      ['level'] = 40
    },
    ['mpregen'] = {
      ['base'] = 8.5,
      ['level'] = 0.8
    },
    ['spellblock'] = {
      ['base'] = 32.1,
      ['level'] = 1.25
    }
  },
  ['tags'] = {
    'Tank',
    'Fighter'
  },
  ['update'] = '7.3.1',
 
  -- Data above is updated by a bot.
  -- Any changes to it will be ignored next time it updates.
  -- Add custom values below.
 
}
 
-- [[Category:API modules]]

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.