FANDOM


-- W tym module znajdują się dane pochodzące bezpośrednio z serwerów Riot.
-- Są one automatycznie aktualizowane przez bota. Wszelkie zmiany zostaną nadpisane.
 
-- Żródło: https://developer.riotgames.com/docs/static-data
 
return {
  ['key'] = 'StaticField',
  ['name'] = 'Pole Statyczne',
  ['name_en'] = 'Static Field',
  ['resource'] = 'pkt. many',
  ['cost'] = {
    100,
    100,
    100
  },
  ['cooldown'] = {
    60,
    40,
    20
  },
  ['range'] = {
    600,
    600,
    600
  },
  ['description'] = 'Bierny efekt sprawia, że pobliskich wrogów rażą pioruny. Ponadto, Blitzcrank może aktywować tę umiejętność, aby zadać uszkodzenia przeciwnikom w okolicy i uciszyć ich na 0,5 sekundy, ale usuwa to bierny efekt do czasu, aż Pole Statyczne ulegnie odnowieniu.',
  ['effect'] = {
    {
      100,
      200,
      300
    },
    {
      250,
      375,
      500
    },
    {
      2.5,
      2.5,
      2.5
    }
  },
  ['maxrank'] = 3,
  ['update'] = '7.3.1',
  ['vars'] = {
    ['a1'] = {
      ['coeff'] = {
        0.2
      },
      ['link'] = 'spelldamage'
    },
    ['a2'] = {
      ['coeff'] = {
        1
      },
      ['link'] = 'spelldamage'
    }
  },
 
  -- Data above is updated by a bot.
  -- Any changes to it will be ignored next time it updates.
  -- Add custom values below.
 
}
 
-- [[Category:API modules]]

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.