FANDOM


-- W tym module znajdują się dane pochodzące bezpośrednio z serwerów Riot.
-- Są one automatycznie aktualizowane przez bota. Wszelkie zmiany zostaną nadpisane.
 
-- Żródło: https://developer.riotgames.com/docs/static-data
 
return {
  ['key'] = 'BrandPassive',
  ['name'] = 'Płomień',
  ['name_en'] = 'Blaze',
  ['description'] = 'Zaklęcia Branda podpalają cel, zadając mu obrażenia magiczne równe 2% jego maksymalnego zdrowia w czasie 4 sekund. Efekt kumuluje się do 3 razy. Kiedy Płomień osiągnie maksymalną liczbę ładunków na bohaterze lub potworze, stanie się niestabilny. Po dwóch sekundach eksploduje, zadając znaczne obrażenia na obszarze dookoła ofiary.',
  ['update'] = '7.1.1',
 
  -- Data above is updated by a bot.
  -- Any changes to it will be ignored next time it updates.
  -- Add custom values below.
 
}
 
-- [[Category:API modules]]

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.