FANDOM


-- W tym module znajdują się dane pochodzące bezpośrednio z serwerów Riot.
-- Są one automatycznie aktualizowane przez bota. Wszelkie zmiany zostaną nadpisane.
 
-- Żródło: https://developer.riotgames.com/docs/static-data
 
return {
  ['key'] = 'BrandQ',
  ['name'] = 'Spalenie',
  ['name_en'] = 'Sear',
  ['resource'] = 'pkt. many',
  ['cost'] = {
    50,
    50,
    50,
    50,
    50
  },
  ['cooldown'] = {
    8,
    7.5,
    7,
    6.5,
    6
  },
  ['range'] = {
    1050,
    1050,
    1050,
    1050,
    1050
  },
  ['description'] = 'Brand ciska przed siebie kulę ognia zadającą obrażenia magiczne. Jeśli cel stoi w płomieniach, Spalenie ogłuszy go na 1,5 sekundy.',
  ['effect'] = {
    {
      80,
      110,
      140,
      170,
      200
    }
  },
  ['maxrank'] = 5,
  ['update'] = '7.3.1',
  ['vars'] = {
    ['a1'] = {
      ['coeff'] = {
        0.55
      },
      ['link'] = 'spelldamage'
    }
  },
 
  -- Data above is updated by a bot.
  -- Any changes to it will be ignored next time it updates.
  -- Add custom values below.
 
}
 
-- [[Category:API modules]]

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.