FANDOM


-- W tym module znajdują się dane pochodzące bezpośrednio z serwerów Riot.
-- Są one automatycznie aktualizowane przez bota. Wszelkie zmiany zostaną nadpisane.
 
-- Żródło: https://developer.riotgames.com/docs/static-data
 
return {
  ['key'] = 'BrandR',
  ['name'] = 'Piroklazm',
  ['name_en'] = 'Pyroclasm',
  ['resource'] = 'pkt. many',
  ['cost'] = {
    100,
    100,
    100
  },
  ['cooldown'] = {
    105,
    90,
    75
  },
  ['range'] = {
    750,
    750,
    750
  },
  ['description'] = 'Brand wyzwala falę niszczycielskiego ognia, która zadaje obrażenia magiczne przy każdym z maksymalnie pięciu odbić. Dla odbić priorytetem jest zebranie maksymalnej liczby ładunków Płomienia na bohaterach. Jeżeli cel stoi w płomieniach, Piroklazm na chwilę go spowolni.',
  ['effect'] = {
    {
      100,
      200,
      300
    },
    {
      5,
      7,
      9
    },
    {
      150,
      225,
      300
    },
    {
      30,
      45,
      60
    },
    {
      0.25,
      0.25,
      0.25
    }
  },
  ['maxrank'] = 3,
  ['update'] = '7.3.1',
  ['vars'] = {
    ['a1'] = {
      ['coeff'] = {
        0.25
      },
      ['link'] = 'spelldamage'
    }
  },
 
  -- Data above is updated by a bot.
  -- Any changes to it will be ignored next time it updates.
  -- Add custom values below.
 
}
 
-- [[Category:API modules]]

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.