FANDOM


-- W tym module znajdują się dane pochodzące bezpośrednio z serwerów Riot.
-- Są one automatycznie aktualizowane przez bota. Wszelkie zmiany zostaną nadpisane.
 
-- Żródło: https://developer.riotgames.com/docs/static-data
 
return {
  ['key'] = 'BraumE',
  ['name'] = 'Niezłomność',
  ['name_en'] = 'Unbreakable',
  ['resource'] = 'pkt. many',
  ['cost'] = {
    30,
    35,
    40,
    45,
    50
  },
  ['cooldown'] = {
    18,
    16,
    14,
    12,
    10
  },
  ['range'] = {
    25000,
    25000,
    25000,
    25000,
    25000
  },
  ['description'] = 'Braum wznosi na kilka sekund tarczę w wybranym kierunku, przechwytującą wszystkie pociski, a także sprawiającą, że trafiają one w niego i zostają zniszczone. Braum całkowicie neguje obrażenia od pierwszego ataku i zmniejsza obrażenia od wszystkich kolejnych ataków nadchodzących z tego kierunku.',
  ['effect'] = {
    {
      0,
      0,
      0,
      0,
      0
    },
    {
      3,
      3.25,
      3.5,
      3.75,
      4
    },
    {
      30,
      32.5,
      35,
      37.5,
      40
    },
    {
      10,
      10,
      10,
      10,
      10
    }
  },
  ['maxrank'] = 5,
  ['update'] = '7.4.1',
 
  -- Data above is updated by a bot.
  -- Any changes to it will be ignored next time it updates.
  -- Add custom values below.
 
}
 
-- [[Category:API modules]]

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.