FANDOM


-- W tym module znajdują się dane pochodzące bezpośrednio z serwerów Riot.
-- Są one automatycznie aktualizowane przez bota. Wszelkie zmiany zostaną nadpisane.
 
-- Żródło: https://developer.riotgames.com/docs/static-data
 
return {
  ['key'] = 'BraumQ',
  ['name'] = 'Kąsający Mróz',
  ['name_en'] = 'Winter\'s Bite',
  ['resource'] = 'pkt. many',
  ['cost'] = {
    55,
    60,
    65,
    70,
    75
  },
  ['cooldown'] = {
    10,
    9,
    8,
    7,
    6
  },
  ['range'] = {
    1000,
    1000,
    1000,
    1000,
    1000
  },
  ['description'] = 'Tarcza Brauma strzela lodowymi pociskami spowalniającymi przeciwnika i zadającymi mu dodatkowe obrażenia magiczne. Nakłada ładunek Wstrząsających Uderzeń.',
  ['effect'] = {
    {
      60,
      105,
      150,
      195,
      240
    },
    {
      70,
      70,
      70,
      70,
      70
    },
    {
      30,
      30,
      30,
      30,
      30
    },
    {
      0.02,
      0.02,
      0.02,
      0.02,
      0.02
    },
    {
      2,
      2,
      2,
      2,
      2
    },
    {
      1050,
      1050,
      1050,
      1050,
      1050
    },
    {
      4,
      4,
      4,
      4,
      4
    }
  },
  ['maxrank'] = 5,
  ['update'] = '7.3.1',
 
  -- Data above is updated by a bot.
  -- Any changes to it will be ignored next time it updates.
  -- Add custom values below.
 
}
 
-- [[Category:API modules]]

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.