FANDOM


return {
  barriers = {
    y = 'Umiejętność jest traktowana jako pocisk i jest blokowana przez {{cai|Niezłomność|Braum||-a}} i {{cai|Ściana Wichru|Yasuo|Ścianę Wichru}}.',
    n = 'Umiejętność jest traktowana jako pocisk, ale \'\'\'nie jest\'\'\' blokowana przez {{cai|Niezłomność|Braum|-a}} i {{cai|Ściana Wichru|Yasuo|Ścianę Wichru}}.',
  },
  keys = {
    tak = 'y',
    t = 'y',
    nie = 'n',
    n = 'n',
  }
}