FANDOM


__NORAIL__Ostatnia aktualizacja: 18 września 2013


Witaj na Wikii („Serwisie”), zarządzanej przez Wikia, Inc. („Spółkę”). Przez przeglądanie i korzystanie z naszego serwisu, Ty („Użytkownik”) jednocześnie oznajmiasz, że rozumiesz i zgadasz się na opisane tutaj Zasady Użytkowania („Zasady Użytkowania” lub „Umowa”), niezależnie od tego czy jesteś zarejestrowanym użytkownikiem Wikii. Zastrzegamy sobie prawo do zmieniania, dodawania lub usuwania sekcji tej Umowy w dowolnym czasie bez wcześniejszego powiadomienia. Twoją odpowiedzialnością jest regularne sprawdzanie, czy opisane tutaj zasady nie uległy zmianie.

UWAŻNIE ZAPOZNAJ SIĘ Z TYMI ZASADAMI UŻYTKOWANIA. ZAWIERAJĄ ONE INFORMACJE DOTYCZĄCE TWOICH PRAW I OBOWIĄZKÓW, WŁĄCZAJĄC W TO OGRANICZENIA I WYŁĄCZENIA, A TAKŻE ZASADY DOTYCZĄCE ROZWIĄZYWANIA SPORÓW I KONFLIKTÓW.

Te Zasady Użytkowania dotyczą zarówno członków serwisu jak i innych użytkowników. Aby korzystać z Serwisu, musisz zaakceptować te Zasady Użytkowania. Możesz uczynić to poprzez (a) zarejestrowanie się jako członka Serwisu i/lub Spółki albo poprzez (b) korzystanie z Serwisu. Potwierdzasz, że jesteś w wieku umożliwiającym zawarcie wiążącej umowy ze Spółką, jesteś emancypowanym nieletnim lub masz zgodę opiekuna prawnego i pełne prawo do wyrażenia zgody na Zasady Użytkowania. W każdym przypadku potwierdzasz, że masz ponad 13 lat i jesteś świadomy tego, że Serwis nie jest przeznaczony dla dzieci poniżej 13 lat. Nie możesz korzystać z Serwisu i możesz nie wyrażać zgody na Zasady Użytkowania jeśli z nakazu prawa nie możesz korzystać z Serwisu i wyrazić zgody na Zasady Użytkowania.

Członkostwo

Aby korzystać z określonych funkcji Serwisu, konieczne jest zarejestrowanie członkostwa w Serwisie. Nie wolno Ci zarejestrować członkostwa w Serwisie, jeśli zabrania Ci tego prawo. Ponadto, Serwis przeznaczony jest wyłącznie dla użytkowników w wieku 13 lat lub wyższym. Rejestracja osoby będącej poniżej 13 roku życia jest nieuprawniona, niedozwolona i stanowi naruszenie Umowy. Rejestrując członkostwo w Serwisie, oświadczasz i gwarantujesz, że masz 13 lub więcej lat i wyrażasz zgodę na warunki i zasady Umowy.

Jeśli zarejestrujesz członkostwo aby korzystać z Serwisu, jednocześnie deklarujesz, że utrzymasz bezpieczeństwo swojego hasła i będziesz w pełni odpowiedzialny za wszelkie wykorzystania Twojego konta i wszelką jego aktywność.

Spółka może zamknąć Twoje konto, usunąć profil i jakąkolwiek zawartość i informacje opublikowane przez Ciebie na stronach Serwisu i/lub zakazać Ci korzystania z Serwisu z dowolnego powodu lub bez powodu, w dowolnym czasie i bez powiadomienia.

Własność intelektualna Wikii

Słowa WIKIA i WIKICITIES to zarejestrowane znaki handlowe Spółki w Stanach Zjednoczonych i innych krajach. Znaki handlowe Spółki nie mogą być wykorzystywane, włączając w to bycie częścią innych znaków handlowych i/lub nazw domen, w powiązaniu z innym produktem lub serwisem w sposób, który może powodować nieporozumienie. Nie mogą być także kopiowane, imitowane, wykorzystywane, w całości lub części, bez wcześniejszej, pisemnej zgody Spółki.

Reguły postępowania użytkowników

Oświadczasz, że nie będziesz wykorzystywać Serwisu w celach sprzecznych z tymi opisanymi w Wytycznych Społeczności Wikii, znajdującymi się obecnie tutaj, które mogą być okazjonalnie aktualizowane. Oświadczasz ponadto, że nie będziesz wykorzystywać Serwisu aby:

 • Znieważać, prześladować, grozić i zastraszać innych użytkowników Serwisu;
 • Publikować lub przekazywać treści obscenicznych, pornograficznych, obraźliwych, bluźnierczych, i innych, naruszających prawa i swobody innych, w tym także treści homofobicznych, rasistowskich, szerzących nienawiść na tle religijnym lub zachęcających do działań o charakterze kryminalnym;
 • Próbować podszywać się pod innych użytkowników lub osoby;
 • Publikować jakiekolwiek nielegalne i nieuprawnione treści lub wykorzystywać Serwis w nielegalnych i nieuprawnionych celach;
 • Publikować lub wykorzystywać jakiekolwiek sposoby komunikacji zmierzające do pozyskania hasła, danych konta lub prywatnych danych innych użytkowników;
 • Publikować, przesyłać, przekazywać, dzielić się lub przechowywać niechciane i nieproszone reklamy, oferty handlowe, "spam" i jakikolwiek inny rodzaj niechcianego nagabywania;
 • Nakłaniać do dzielenia się prywatnymi danymi użytkowników, którzy nie ukończyli 18 lat;
 • Łamać jakiekolwiek lokalne prawa (włączając w to, ale nie ograniczając się do praw dotyczących własności intelektualnej czy zachowania i treści w Internecie);
 • Publikować reklam lub ofert biznesowych.

Ponadto oświadczasz, że:

 • Będziesz wykorzystywać Serwis tylko w sposób zgodny z tymi Zasadami Użytkowania i w zgodzie z prawem;
 • Zachowasz bezpieczeństwo swojego hasła/haseł wykorzystywanych podczas korzystania z Serwisu;
 • Powiadomisz bezzwłocznie Spółkę w przypadku nieuprawnionego wykorzystania Twojego konta;
 • Nie będziesz intencjonalnie blokować, usuwać i w inny sposób zakłócać poprawnego działania i wyświetlania się reklam i/lub elementów interfejsu i funkcjonalności, włączając, ale nie ograniczając się do wykorzystania kodu JavaScript lub CSS w celu zakłócenia poprawnego działania i wyświetlania się reklam i/lub elementów interfejsu i funkcjonalności.
 • Nie będziesz publikować, przesyłać, transmitować, wysyłać poprzez e-mail lub w inny sposób czynić dostępnymi materiałów zawierających wirusy komputerowe, pliki, programy i jakikolwiek inny kod, zaprojektowany w celu zakłócenia, uniemożliwienia lub ograniczenia możliwości korzystania lub uzyskania nieuprawnionego dostępu do oprogramowania, komputerów lub innych urządzeń telekomunikacyjnych.
 • Nie będziesz publikować, przesyłać, transmitować, wysyłać poprzez e-mail lub w inny sposób czynić dostępnymi treści chronionych prawem autorskim, treści naruszających patenty, znaków i tajemnic handlowych lub jakichkolwiek innych treści łamiących prawa własności innych.
 • Za wyjątkiem dostępu poprzez RSS lub nasz API wykorzystywanych zgodnie z zasadami Serwisu dotyczących wykorzystania takiego dostępu, nie będziesz wykorzystywać jakiekolwiek innego zautomatyzowanego sposobu uzyskania dostępu do Serwisu w jakimkolwiek celu bez pisemnej zgody Spółki.
 • Nie będziesz podrabiać nagłówków, manipulować identyfikatorami źródła lub w jakikolwiek inny sposób próbować ukryć oryginalne źródło pochodzenia treści znajdujących się na stronach Serwisu.
 • Nie będziesz: (i) podejmował jakichkolwiek działań zmierzających do obciążenia naszej infrastruktury; (ii) utrudniać lub próbować utrudniać poprawnego działania Serwisu i toczącej się w nim aktywności; (iii) omijać blokad nałożonych w celu ograniczenia lub uniemożliwienia dostępu do Serwisu.
 • Nie będziesz zbierać i przechowywać prywatnych danych innych użytkowników, w powiązaniu z niedozwoloną aktywnością opisaną w sekcji "Reguły postępowania użytkowników".

Publikacja treści w Serwisie a prawa autorskie

Oświadczasz, że nie będziesz wykorzystywać Serwisu w celach sprzecznych w tym co zawarto w Zasadach Tworzenia Wiki, obecnie znajdujących się pod adresem http://pl.wikia.com/Zasady_Tworzenia_Wiki, które mogą być okazjonalnie aktualizowane.

Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za zawartość, włączając w to obrazy, dane w profilu, wiadomości, edycje w wynikach wyszukiwania i inną treść przesyłaną, publikowaną i udostępnianą przez Ciebie poprzez/w Serwisie lub w inny sposób udostępnianą innym użytkownikom. Zabronione jest publikowanie treści, których nie jesteś autorem lub nie masz zgody na ich publikację. W wynikach wyszukiwania nie mogą znaleźć się treści niekompatybilne z licencją wykorzystywaną na danym projekcie Serwisu. Rozumiesz i wyrażasz zgodę na to, że inni mogą, ale nie są zobligowani do edytowania, usuwania i kasowania (bez powiadomienia) dowolnej zawartości Serwisu, z dowolnego powodu lub bez powodu. Oświadczasz także, że posiadasz wymagane licencje, prawa, pozwolenia i zgody na (a) umożliwienie Spółce kopiowania, przechowywania, wyświetlania i rozpowszechniania Twojej zawartości poprzez Serwis, a także (b) publikujesz wszystkie dodane teksty na warunkach zgodnych z naszymi zasadami licencjonowania (więcej informacji na http://pl.wikia.com/Licencja).

Serwis nie jest i nie będzie służyć jako archiwum. Nie jesteśmy odpowiedzialni w stosunku do Ciebie lub innego podmiotu za utratę lub zniszczenie Twojej zawartości. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność, na własny koszt, za tworzenie kopii zapasowych i zastępowanie jakiejkolwiek już opublikowanej w Serwisie lub przesłanej nam zawartości.

Publikując treści w Serwisie, wyrażasz zgodę na i polecasz nam tworzenie ich kopii według naszego uznania, w celu umożliwienia publikacji i przechowywania tych treści w Serwisie.
Zawartość multimedialna

Serwis umożliwia także dostęp do plików audiowizualnych (włączając w to filmy, zdjęcia, muzykę, grafiki, loga, itp.), które opublikowane zostały w zgodzie z dotyczącą ich licencją, dalej zwanych "Zawartością multimedialną". Taka Zawartość multimedialna dostępna może być poprzez osadzony w Serwisie odtwarzacz, który odtwarza pliki hostowane w innych serwisach ("Odtwarzacz multimedialny").

Nie ograniczając innych opisanych z Umowie zasad, oświadczasz, że nie będziesz:

 • Próbować pobierać, rozpowszechniać, modyfikować, usuwać lub umieszczać reklam i innych materiałów promocyjnych wewnątrz Zawartości multimedialnej lub poprzez Odtwarzacz multimedialny;
 • Wykorzystywać Zawartości multimedialnej i Odtwarzacza multimedialnego w celu innym niż niekomercyjny, osobisty użytek Zawartości multimedialnej;
 • Próbować obejść, wyłączyć lub w inny sposób zakłócać działania zabezpieczeń Serwisu lub jakiegokolwiek Odtwarzacza multimedialnego, włączając w to wszelkie zabezpieczenia uniemożliwiające lub ograniczające możliwość kopiowania Zawartości multimedialnej;
 • Próbować modyfikować, ulepszać, edytować, tłumaczyć, adaptować, dekompilować lub tworzyć dzieła pochodne bazujące na Odtwarzaczu multimedialnym lub Zawartości multimedialnej;
 • Próbować przydzielać, licencjonować lub przekazywać podmiotom trzecim prawa do wykorzystywania Odtwarzacza multimedialnego lub Zawartości multimedialnej, włączając w to reklamę, promocję, wyświetlanie, redystrybucję lub retransmisję jakiegokolwiek Odtwarzacza multimedialnego lub Zawartości multimedialnej;
 • Reformatować, optymalizować i modyfikować Odtwarzacza multimedialnego lub Zawartości multimedialnej, w celu wyświetlania, rozpowszechniania i retransmisji poprzez jakiekolwiek inne platformy, protokoły i metody prezentowania treści inne niż dozwolone poprzez i w Serwisie.

Roszczenia dotyczące naruszeń praw autorskich

W przypadku roszczeń dotyczących naruszeń praw autorskich, prosimy o kontakt z wyznaczonym agentem obsługującym zawiadomienia o naruszeniu DMCA poprzez:

Attn: Copyright Agent
Wikia, Inc.
360 Third Street
Suite 750
San Francisco, CA 94107

Możesz także skontaktować się z pracownikiem odpowiedzialnym za obsługę roszczeń z tytułu praw autorskich poprzez copyright@wikia.com. W temacie wiadomości umieść zwrot "Claim of copyright infringement". Jedynie zawiadomienia o naruszeniu DMCA powinny być kierowane na ten adres.

Postanowienia końcowe i ograniczenie odpowiedzialności

Mimo zasad i wytycznych dla postępowania użytkowników i ich kontrybucji, Spółka nie kontroluje i w żaden sposób nie ponosi odpowiedzialności za zawartość pojawiającą się w Serwisie.

Spółka nie jest odpowiedzialna za zawartość i postępowanie, w sieci lub poza nią, żadnego użytkownika Serwisu i Zawartości multimedialnej lub innych stron czy serwisów, do których odwołania mogą znajdować się na stronach Serwisu. Ponadto rozumiesz i wyrażasz zgodę na to, że korzystając z Serwisu, możesz natknąć się na treści, które uznasz za obraźliwe, nieodpowiednie i w tym zakresie korzystasz z Serwisu na własne ryzyko.

Serwis jest "takim, jaki jest" i "takim, jaki jest dostępny". Spółka nie daje jakichkolwiek gwarancji, czy to własnych czy narzuconych. Spółka nie może i nie gwarantuje jakichkolwiek efektów korzystania z Serwisu. OŚWIADCZASZ, ŻE KORZYSTASZ Z SERWISU NA WŁASNĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ. Zwalniasz Spółkę, jej kierownictwo, pracowników, właścicieli, pośredników i użytkowników z jakiejkolwiek odpowiedzialności związanej z Twojego wykorzystywania Serwisu i ze znajdującej się w nim zawartości i innych materiałów. W żadnych okolicznościach Spółka, jej kierownictwo, pracownicy, właściciele, pośrednicy i użytkownicy nie są odpowiedzialni w stosunku do Ciebie lub innego podmiotu za jakiekolwiek pośrednie, incydentalne, specjalne lub karne szkody, włączając w to utracone korzyści, dobre imię czy inne straty, niezależnie czy namacalne czy nie, wynikłe z korzystania z Serwisu i znajdującej się w nim zawartości i innych materiałów, nawet jeśli Spółka była poinformowana lub w inny sposób uświadomiona o ryzyku zaistnienia takiej szkody. Odpowiedzialność spółki z stosunku do Ciebie z jakiegokolwiek innego powodu, pomimo pozostałych opisanych tu zasad i niezależnie od formy, będzie w każdych okolicznościach ograniczona do kwoty wpłaconej przez Ciebie korzystając z Serwisu, jeśli taka istnieje, jednak ograniczona do sumy nie większej niż tysiąc dolarów amerykańskich. Uznajesz także, że w przypadku gdy nie wpłacono Spółce żadnej opłaty za korzystanie z Serwisu, masz jedynie tytuł do orzeczonej sądownie rekompensaty bez prawa do odszkodowania od Spółki, niezależnie od okoliczności.


PONADTO, SPÓŁKA NIE GWARANTUJE, ŻE (A) TWOJE WYKORZYSTANIE SERWISU SPROSTA OCZEKIWANIOM, WŁASNYM LUB NARZUCONYM; (B) JAKIEKOLWIEK INFORMACJE POZYSKANE PRZEZ KORZYSTANIE Z SERWISU BĘDĄ WOLNE OD BŁĘDÓW, PRECYZYJNE LUB WIARYGODNE; (C) BŁĘDY W FUNKCJONOWANIU I DZIAŁANIU SERWISU ZOSTANĄ POPRAWIONE.

Prawo właściwe, właściwość terytorialna i jurysdykcja

Korzystając z Serwisu, przyjmujesz do wiadomości i zgadzasz się, że serwis hostowany jest w Stanach Zjednoczonych. Jeśli próbujesz korzystać z Serwisu wewnątrz Unii Europejskiej, Azji czy innego regionu, w którym istnieją lokalne regulacje dotyczące gromadzenia, wykorzystywania i rozpowszechniania danych osobowych różniące się od regulacji Stanów Zjednoczonych, wiedz, że poprzez korzystanie z Serwisu, transferujesz swoje dane osobowe do Stanów Zjednoczonych i zgadzasz się na (a) taki transfer, (b) zastosowanie się do regulacji Stanu Kalifornia, bez względu na konflikt jurysdykcji, w przypadku egzekwowania niniejszych Zasad Użytkowania i jakiegokolwiek innego sporu prawnego mogącego powstać pomiędzy Tobą a Spółką lub którymkolwiek z jej oddziałów. Oświadczasz, że nie rozpoczniesz jakiekolwiek procesu sądowego związanego z wykorzystywaniem przez Ciebie Serwisu w jakimkolwiek sądzie innym niż federalne sądy Kalifornii i niniejszym zgadzasz się na zrzeczenie się uprawnień do powołania się na brak właściwej jurysdykcji i forum non conveniens w stosunku do właściwości terytorialnej i jurysdykcji sądów federalnych Kalifornii.

Inne zasady i warunki

Te Zasady Użytkowania, podobnie jak powiązana Polityka Prywatności, zasady licencjonowania, Zasady Tworzenia Wiki i Wytyczne Społeczności Wikii łącznie stanowią umowę pomiędzy Użytkownikiem a Spółką dotyczącą zasad korzystania z Serwisu i całkowicie zastępują jakiekolwiek poprzednie umowy pomiędzy Użytkownikiem a Spółką dotyczące zasad korzystania z Serwisu.

Jeśli pomiędzy wersją oryginalną a jednym z dostępnych tłumaczeń występują różnice, wersja angielska ma pierwszeństwo.

Przypadek gdy Spółka nie egzekwuje wymienionych tutaj zasad nie jest równoznaczny ze zwolnieniem od ich przestrzegania w jakimkolwiek aspekcie.

Jeśli jakiekolwiek postanowienie Umowy uznane zostanie za nieważne, pozostała jej cześć nadal będzie wiążąca i egzekwowana.

Jeśli jakiekolwiek postanowienie tych Zasad Użytkowania uznane zostanie za bezprawne przez uprawniony sąd, unieważnione, z jakiekolwiek powodu nie dające się egzekwować, postanowienie do zostanie odłączone od tych Zasad Użytkowania bez wpływu na moc pozostałych postanowień.

en:Terms of Use


Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.